KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kamu Yönetimi

1.Yarıyıl

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BOZ 101

Türk Dili I

2

0

2

2

BOZ 121

İngilizce I (Haz.Almayanlar ve Haz Başarısız Olanlar)

2

0

2

3

BOZ 141

Beden Eğitimi I  (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 143

Müzik I (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 145

Resim I (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 147

Tiyatroya Giriş   (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 149

Türk Halk Bil. Ve H. Oyun. I (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 151

Fotografi I

2

0

0

2

BKY1001

Siyaset Bilimine Giriş

2

0

2

3

BKY1003

Toplum Bilim

2

0

2

3

BKY1005

Hukukun Temel Kavramları

2

0

2

3

BKY1007

Yönetim Bilimi

3

0

3

5

BKY1009

Matematik

2

0

2

3

BEF 107

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

(Seçmeli )

3

0

3

3

BSS101

Bilim Felsefesi (Seç.)

2

0

2

2

BSS103

Girişimcilik ve Strateji1 (Seç.)

2

0

2

2

BSS105

Diksiyon (Seç.)

2

0

2

2

BSS113

İş Sağlığı ve Güvenliği (Seç.)

2

0

2

 2

BKY1011

Anayasa Hukukuna Giriş

2

0

2

2

BKY1013

İnsanlık Tarihi

2

0

2

2

BKY1015

İşletme Bilimine Giriş

2

0

2

2

BKY1017

Kamu Yönetiminde Yazışma Teknikleri

2

0

2

2

 

2.Yarıyıl

DERSİN
KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS

BOZ 102

Türk Dili II

2

0

2

2

BOZ 122

İngilizce II (1.Grup)

2

0

2

3

BOZ 122

İngilizce II (2.Grup)

2

0

2

3

BOZ 122

İngilizce II (3.Grup)

2

0

2

3

BOZ 122

İngilizce II (4.Grup)

2

0

2

3

BOZ 142

Beden Eğitimi II (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 144

Müzik II  (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 146

Resim II (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 148

Uygulamalı Tiyatro  (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 150

Türk Halk Oyun.II  (Seç.)

2

0

0

2

BOZ 152

Fotoğrafi II

2

0

0

2

BKY1002

Türk Anayasa Hukuku

2

0

2

4

BKY1004

Mikro İktisat

2

0

2

3

BKY1006

Halkla İlişkiler

2

0

2

4

BKY1008

Kamu Yönetimi

3

0

3

5

BEF 108

Enformatik ve Bilgisayar

3

0

3

3

BSS104

Girişimcilik ve Strateji I (Seç)

2

0

2

3

BSS110

İşaret Dili (Seç)

2

0

2

3

BSS114

İş Sağlığı ve Güvenliği  II (Seç)

2

0

2

3

BKY1010

Kamu Yönetimi ve Etik (Seç.)

2

0

2

2

BKY1012

Sosyal Psikoloji (Seç.)

2

0

2

2

BKY1014

Bilgi Sistemleri Yönetimi (Seç.)

2

0

2

2


3.Yarıyıl

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

 

BOZ 223

Atatürk İlk. ve İnkılap Tar. I

2

0

2

2

BOZ 221

İngilizce III

2

0

2

3

BKY 291

İleri Düzey İngilizce III (1.grup)

2

0

2

3

BKY 291

İleri Düzey İngilizce III (2. grup)

2

0

2

3

BKY 291

İleri Düzey İngilizce III (3.grup)

2

0

2

3

BKY2001

Genel Muhasebe

3

0

3

4

BKY2003

İdare Hukuku

3

0

3

4

BKY2005

Temel İstatistik

2

0

2

3

BKY2007

Medeni Hukuk

2

0

2

3

BKY2009

Makro İktisat

2

0

2

3

BKY2013

Türk Siyasal Hayatında Güncel Sorunlar (Seç.)

2

0

2

4

BKY2015

Çağdaş Devlet Düzenleri (Seç.)

2

0

2

4

BKY2017

Sivil Toplum (Seç.)

2

0

2

4


4. Yarıyıl

DERSİN KODU
DERSİN ADI
T
U
K
AKTS

BOZ 224

Atatürk İlk. ve İnkılap Tar. II

2

0

2

2

BOZ 222

İngilizce IV (1.Grup)

2

0

2

3

BOZ 222

İngilizce IV (2.Grup)

2

0

2

3

BOZ 222

İngilizce IV (3.Grup)

2

0

2

3

BOZ 222

İngilizce IV (4.Grup)

2

0

2

3

BOZ 222

İngilizce IV (5.Grup)

2

0

2

3

BKY2002

Siyasal Düşünceler Tarihi

3

0

3

4

BKY2004

Ticaret Hukuku

2

0

2

4

BKY2006

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

2

0

2

5

BKY2008

Kamu Maliyesi

3

0

3

4

BKY2012

İdari Yargılama Hukuku (Seç.)

2

0

2

4

BKY2014

Kent Sosyolojisi (Seç.)

2

0

2

4


5. Yarıyıl

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BKY3001

Yerel Yönetimler

3

0

3

5

BKY3003

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

2

0

2

3

BKY3005

Ceza Hukuku

2

0

2

4

BKY3007

Türk Siyasal Hayatı I

2

0

2

3

BKY3009

Kentleşme Sorunları ve Politikası

3

0

3

6

BKY3011

Kamu Ekonomisi

2

0

2

3

BKY3013

Çağdaş Düşünce Akımları

2

0

2

3

BKY3017

Maliye Politikası

2

0

2

3

BKY 391

Mesleki İngilizce I

2

0

2

3


6.Yarıyıl

DERSİN

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BKY3002

Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku

3

0

3

5

BKY3004

Borçlar Hukuku

2

0

2

3

BKY3006

Yerel Yönetimler Maliyesi

2

0

2

4

BKY3008

Kamu Personel Yönetimi

2

0

2

4

BKY3010

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

5

BKY3012

Ceza Yargılama Hukuku (Seç.)

2

0

2

3

BKY3014

İcra ve İflas Hukuku (Seç.)

2

0

2

3

BKY3018

Devletler Hukuku (Seç.)

2

0

2

3

BKY3020

Yerel Kalkınma (Seç.)

2

0

2

3

BKY392

Mesleki İngilizce II (Seç.)

2

0

2

3


7.Yarıyıl

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BKY4001

Bitirme Tezi ve Semineri I

0

2

1

3

BKY4003

Kamu Yönetiminde

Çağdaş Yaklaşımlar I

3

0

3

4

BKY4005

Türkiye Ekonomisi

2

0

2

3

BKY4007

Uluslar arası ilişkiler

2

0

2

3

BKY4009

Çevre Sorunları

2

0

2

4

BKY4011

İnsan Hakları

2

0

2

3

BKY4013

Kent ve Bölge Planlama

3

0

3

4

BKY4015

İş ve Sos. Güv. Hukuku

2

0

2

3

BKY4017

Finansal Tablolar Analizi

2

0

2

3

BKY4019

Çevre Ekonomisi

2

0

2

3

BKY 491

Mesleki İng. 3

2

0

2

3


8.Yarıyıl

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BKY4002

Bitirme Tezi ve Semineri II

0

2

1

3

BKY4004

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar II

3

0

3

4

BKY4006

Türk Dış Politikası

2

0

2

3

BKY4008

AB Siyasal Yapısı

2

0

2

4

BKY4010

Çevre Hukuku

2

0

2

5

BKY4012

Siyaset Sosyolojisi

2

0

2

3

BKY4016

AB ve Türkiye’de Çevre Politikası (Seç.)

2

0

2

4

BKY492

Mesleki İngilizce IV (Seç.)

2

0

2

4